Youtube FaraCharity Facebook FaraCharity LinkedIn FaraCharity Googleplus FaraCharity   FARA UK
FaraCharity

Termeni şi condiţii

Fundaţia FARA este înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Suceava, nr. 34/ 08.11.1993
Sediul social se află în Calea Unirii 11A, Suceava.

Website-ul Fundației FARA
Acest portal (www.faracharity.ro), numit în continuare „website” este administrat de FARA România. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare constituie prevederi minimale aplicabile, utilizarea website-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Definiţii
În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

    website: portalul aparţinând şi fiind administrat de FARA România, care se află la adresa www.faracharity.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Fundaţiei FARA
    conţinutul website-ului: orice material sau informaţie, publicate pe website sub orice formă - text, fotografii, grafică, audio, video
    utilizator: persoana care accesează website-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului website
    utilizare abuzivă: utilizarea website-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Fundaţiei FARA.

Fundația FARA îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor FARA asupra logo-ului organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul website-ului.

Website-ul FARA este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul website-ului FARA este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Fundația FARA îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul website-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a website-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.
FARA nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea website-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.
Fundșia FARA nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale contaminări cu viruşi sau de altă natură. FARA nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.
Termenii şi condiţiile referitoare la acest website sunt guvernate de legea Statului Român. Orice litigii decurgând din utilizarea website-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Website-uri externe
Website-ul FARA poate conţine link-uri către alte website-uri care nu sunt controlate de către Fundație. FARA pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Fundația FARA să obţină vreo aprobare în acest sens din partea website-urilor respective. FARA nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor website-uri sau în legătură cu acestea.

Drepturi de proprietate intelectuală
Conţinutul website-ului FARA este protejat de Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Toate materialele publicate pe acest website sunt proprietatea intelectuală a Fundației FARA. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Fundația FARA). Utilizarea fotografiilor publicate pe acest website este permisă numai cu acordul scris prealabil al FARA.© Fundaţia FARA, Cod Fiscal 33553562, IBAN: RO02RNCB0090142826750001 BCR Lipscani.
Toate drepturile rezervate. | ANPC
Website creat de eKreative. Logo conceput de Edward Harding, pe baza unui font creat de Ivan Filipov.