Centrul de zi de recuperare Emanuel

În anul 2011, pentru a răspunde nevoilor copiilor cu autism din oraşul Suceava şi din zonele limitrofe, Fundaţia FARA a început să ofere servicii de recuperare specifice. Copiii cu tulburări din spectru autist au o şansa reală de recuperare şi integrare socială, atunci când sunt incluşi în programe recuperatorii timpurii iar numărul ridicat al acestora ne-a determinat să dezvoltăm servicii destinate ameliorării calităţii vieţii atât a celor mici, cât şi a familiilor lor. Până în anul 2014, peste 20 de copii diagnosticați cu tulburare de spectru autist au fost integrați în gradiniță sau școală.

Treptat, din cauza nevoii crescute de intervenție pentru recuperarea copiilor cu nevoi speciale, centrul și-a mărit capacitatea și oferă în prezent servicii destinate nu doar copiilor cu tulburari de spectru autist ci și celor ce suferă de alte afecțiuni.

Misiunea noastră

Fundația FARA luptă pentru promovarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale, sprijinirea lor şi a familiilor lor aflate în dificultate şi îşi propune să le ofere programe recuperatorii adecvate. În acest sens, urmărim să le stimulăm dezvoltarea ajutându-i să îşi formeze deprinderi în sfera cognitivă, motorie, a limbajului, socializării şi autonomiei, în concordanţă cu ritmul propriu, prin activităţi şi jocuri educaţionale adecvate şi prin susţinerea familiei în acordarea unei îngrijiri şi educaţii corespunzătoare.

Centrul Emanuel are o capacitate de 80 de locuri iar o echipă multidiscipinară îi ajută pe cei mici să își atingă maximumul de potential. Din echipă fac parte: psihologi, psihopedagogi, kinetoterapeuți, logoped, asistent social.

Copiii pe care îi putem ajuta

 • copii cu nevoi speciale din județul Suceava
 • vârsta cuprinsă între 0 și 16 ani (1-12 ani pentru servicii educaționale, 0-16 ani pentru kinetoterapie)
 • copii care au primit recomandarea medicului de specialitate pentru începerea unui program de recuperare.

Ce putem să oferim

 • Evaluarea iniţială şi periodică a fiecărui copil
 • Activităţi educaţionale individuale – are loc stimularea psiho-senzorio-motorie prin includerea în activităţi educaţionale specifice
 • Activităţi educaţionale în grup – în grupuri mici de copii, aceştia învaţă să relaţioneze
 • Activităţi de socializare atât în cadrul centrului, cât şi în comunitate
 • Terapie logopedică în limita locurilor disponibile şi în urma unei evaluări prealabile
 • Kintoterapie în limita locurilor disponibile şi în urma unei evaluări prealabile
 • Stimulare senzorială într-un spațiu special amenajat
 • Suport şi îndrumare oferite familiei în acordarea unei îngrijiri şi educaţii corespunzătoare copiilor, în concordanţă cu ritmul de dezvoltare al fiecăruia
 • Promovarea integrării într-o formă de educaţie corespunzătoare nivelului de dezvoltare
 • Colaborare cu medicii locali de neuropsihiatrie infantilă pentru identificarea şi înscrierea unor noi copii în program
 • Promovarea sensibilizării comunităţii în vederea incluziunii sociale a copiilor cu nevoi speciale.

Toţi copiii înscrişi în program beneficiază de planuri educaţionale și de recuperare individualizate, urmărirea progresului, activităţi personalizate şi programe de integrare socială şi comunitară (ieşiri în aer liber, vizitare instituţii publice, schimburi de experienţă cu alte instituţii de gen, etc).

Cu cine colaborăm pentru a ne duce la îndeplinire misiunea

 • Consiliul local Suceava
 • Adriana Istocescu, Medic primar neurologie psihiatrie pediatrică din orașul Suceava
 • Grădiniţa Specială din Fălticeni
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Suceava
 • Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Sprijiniți copiii cu nevoi speciale ce vin la Centrul de zi de recuperare Emanuel al Fundației FARA, donând jucării educative, rechizite și alte obiecte care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe copii în recuperarea lor. Pentru mai multe detalii contactați emanuel@faracharity.ro.

Date de contact
Suceava, jud. Suceava
Email: emanuel@faracharity.ro
Tel: 0330 803 389, 0758 543 741
Persoana de contact: Angela Știubianu

Distribuie pe:

Articole inrudite după: