Învăț să nu fiu sărac!

Noul an marchează încheierea proiectului „Învăț să nu fiu sărac”, realizat cu sprijinul United Way Romania și Profi, proiect de care au beneficiat peste 490 de persoane defavorizate din Suceava. De-a lungul anului, acest proiect a lăsat o amprentă vie peste comunitățile în care educația reprezenta doar un concept abstract. 2018 a fost anul în care 175 de elevi s-au îndrăgostit de școală, anul în care familiile acestor elevi au primit susținerea și suportul necesar spre înțelegerea importanței educației pentru viitorul copiilor lor.

În județul Suceava, în zonele rurale îndepărtate din nord-est, oportunitățile economice şi de infrastructură sunt limitate. Multe familii şi în special copiii, sunt afectați de rata ridicată de șomaj, consumul de alcool, violența domestică și destrămarea familiei în urma plecării unuia sau a ambilor părinți la muncă în străinătate. Drept urmare, multe familii sunt în imposibilitatea de a-şi sprijini copiii în procesul educational, iar rata abandonului școlar, începând încă de la nivelul școlii primare, este foarte mare.

Cercetările au arătat că sărăcia le îngreunează şi, de multe ori, le împiedică oamenilor accesul la educație. Pe de altă parte, se consideră că cei care beneficiază de educație sunt mai puțin expuși riscului sărăciei. Așadar educația, încă de la nivelul ciclului primar, joacă un rol vital în ruperea acestui cerc vicios. Programul inițiat de Fundația FARA și desfășurat cu ajutorul și susținerea United Way Romania și Profi, a avut ca scop reducerea abandonului școlar şi menținerea copiilor în învățământul primar.

Obiectivele proiectului au fost următoarele, și au fost îndeplinite cu succes:

  • Oferirea de suport educațional pentru efectuarea temelor

Activitățile educaționale s-au desfășurat sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul programului, pe baza unui curriculum adaptat. Copiii au participat la activitățile instructiv-educative câte 3 ore pe zi pentru a recupera decalajele de cunoștințe şi pentru a corecta dificultățile de limbaj.

Activitățile au fost centrate pe grupuri mici în funcție de vârsta şi cunoștințe, cu focalizare pe anumite arii curriculare (matematică, limba română, științe, etc.).

  • Oferirea de oportunități suplimentare de învățare prin crearea de contexte noi

Copiii au beneficiat de activități de socializare, activități extrașcolare care au fost organizate de către Fundația FARA în parteneriat cu alte instituții. Vizite la muzeu, în tabere școlare,  excursii, etc.

  • Oferire suport familial pentru a asigura copiilor un mediu propice dezvoltării armonioase

Asistenții sociali împreună cu mediatorii sociali au identificat problemele existente în familiile copiilor și au stabilit un program de intervenție adaptat nevoilor reale (rechizite, haine, medicamente, produse de curățenie, etc).

Pe parcursul anului școlar, copiii au primit din partea Fundației FARA o masă caldă pe zi la școală, prilej cu care au deprins şi norme de comportare civilizată în societate.

Prevenirea Abandonului Școlar și Eradicare Sărăciei prin Educație, sunt azi programe de succes din cadrul Fundației FARA, însă nu ar fi fost posibile fără sprijinul celor care îți dedică întreaga viață celui mai nobil dintre scopuri, acela de a ajuta!

Mulțumim United Way Romania, mulțumim Profi!

Distribuie pe:

Articole inrudite după: