Combaterea Sărăciei prin Educație

În judeţul Suceava s-a identificat un număr mare de copii care aparţin unor grupuri dezavantajate, copii cu dificultăţi de învăţare, cu grad de absenteism ridicat, prin urmare, cu risc de abandon şcolar, care au nevoie de sprijin pentru a se putea reintegra social şi educaţional.

Astfel, în februarie 2005, FARA, în colaborare cu instituţiile locale din comuna Arbore, judeţul Suceava, a iniţiat Programul pentru prevenirea abandonului şcolar, în scopul sprijinirii copiilor şi familiilor defavorizate din localitate. În decursul anului 2010, programul s-a extins, deschizându-se încă patru proiecte de acest fel în localităţile Baia, Bogata, Buneşti şi Spătăreşti, de pe raza aceluiaşi judeţ.
Programul promoveaza atingerea unui nivel educativ corespunzător vârstei pentru copiii din grupuri dezavantajate şi stimularea continuării procesului de educaţie în şcoală, element cheie pentru dezvoltarea socială şi educaţională a copiilor care provin din comunităţi dezavantajate. În prezent, programul de prevenire a abandonului școlar se desfășoară în localitățile Baia, Bogata și Bahna Arini, unde peste 200 de copii de clasele primare primesc tot sprijinul pentru a continua studiile.

Misiunea noastră
Luptăm pentru includerea socială şi prevenirea abandonului şcolar prin oferirea serviciilor de asistenţă socială.

Obiectiv general
Urmărim dezvoltarea generală a copiilor vulnerabili socio-economic, prevenirea abandonului şcolar şi a separării copilului de familie.

Serviciile pe care le oferim

  • Suport educaţional privind efectuarea temelor
  • Recuperarea decalajelor de cunoştinţe şi corectarea dificultăţilor de limbaj
  • Servirea unei mese calde ce cuprinde 2 feluri de mâncare
  • Sensibilizarea comunităţii în ceea ce priveşte integrarea copiilor şi familiilor în comunitate
  • Consiliere
  • Asigurarea produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite.

Pe cine ptem ajuta
Beneficiarii nostri sunt 146 de copii cu vârste cuprinse între 6-11 ani. Acestor copii le este îngrădit accesul la educaţie, din cauza problemelor de natură socio-economică, precum şi de lipsa sprijinului părinţilor în pregătirea şcolară, din cauza nivelului scăzut de educaţie.

Descrierea activităţilor
Centrul de zi este acreditat conform normelor legale în vigoare, având o echipă formată din 4 învăţători, 1 asistent social, 1 manager de proiect, 1 director, 2 bucătari şi 2 mediatori sociali.
Activitaţile la centru se desfăsoara sub îndrumarea unui învăţător şi pe baza unui curriculum adaptat. Copiii participă la activităţile instructiv-educative câte 3 ore pe zi pentru a recupera decalajele de cunoştinte şi pentru a corecta dificultăţile de limbaj.
Activitatile sunt centrate pe grupuri mici în funcţie de vârsta şi cunoştinte, cu focalizare pe anumite arii curriculare.
De asemeni, pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate sunt organizate şedinţe de consiliere individuale/în grup cu accent pe câştigarea încrederii în sine, formarea stimei de sine pozitive, formarea propriei identităţi, cultivarea interesului pentru şcoală. Copiii beneficiază de activităţi de socializare, activităţi extraşcolare care sunt organizate de către fundaţie în parteneriat cu alte instituţii.
Asistentul social împreună cu mediatorii sociali sunt cei ce identifică problemele existente în familiile acestora, stabilesc un program de intervenţie adaptat nevoilor reale (rechizite, haine, medicamente, produse de curăţenie, materiale de construcţii pentru consolidarea locuinţelor).
Copiii primesc o masă caldă pe zi la scoală, într-un spaţiu special amenajat pentru acest scop, prilej cu care deprind şi norme de comportare civilizată în societate.

Ajutați un copil să meargă la școală. Orice donație în bani sau produse îi poate schimba destinul!

Date de contact
Comuna Baia, Jud : Suceava
Email: aanitei@faracharity.ro
Tel: 0230 / 540.038
Persoana de contact: Andreea Aniţei

Distribuie pe:

Articole inrudite după: